Zmienność obciążenia sekcji obudowy w ścianie zawałowej

Load variation of the set of support in the longwall with roof caving
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
The results were presented of pressure measurements in a space under pistons of props of powered support, conducted during mining of seams in two longwalls with roof caving. The measurement system was described, its modifications as well as a way of data recording and storing. The measurements were executed during working for longwalls located on ca. 750 and 900 m depths in average, with height between 2.15 and 3.20 m. The results of measurements were presented in the form of plots of pressure variations and the support load-bearing capacity, showed on the background of working excavation, on which the impact of earlier workings in neighboring seams were also marked. The author's program was used for calculation of the powered supports load-bearing capacity, in which both the height of exploitation, the pressure in props of support, as well as the width of shearer path and the getting smaller with the height load of support caving shield, were considered.
Polish abstract: 
Przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaków obudowy zmechanizowanej, prowadzonych podczas eksploatacji pokładu w dwóch ścianach zawałowych. Opisano system pomiarowy, jego modyfikacje oraz sposób rejestracji i gromadzenia danych. Pomiary wykonywano w czasie eksploatacji ścianami zlokalizowanymi na głębokościach średnio około 750 i 900 m, które miały wysokość od 2,15 do 3,20 m. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci wykresów zmian ciśnienia oraz podporności obudowy, pokazanych na tle pola ściany, na którym zostały zaznaczone również wpływy wcześniejszych eksploatacji w sąsiadujących pokładach. Do obliczeń podporności obudów zmechanizowanych wykorzystano autorski program, w którym uwzględniono zarówno wysokość eksploatacji, ciśnienie w stojakach obudowy, jak i szerokość ścieżki kombajnowej i zmniejszające się z wysokością obciążenie osłony odzawałowej.
APA
Płonka, M. (2009). Zmienność obciążenia sekcji obudowy w ścianie zawałowej [Load variation of the set of support in the longwall with roof caving]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(1), 41–49.
 
MLA
Płonka, Marek. “Zmienność Obciążenia Sekcji Obudowy w Ścianie Zawałowej [Load Variation of the Set of Support in the Longwall with Roof Caving].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.1 (2009): 41–49.