longwall

Zmienność obciążenia sekcji obudowy w ścianie zawałowej

Classification and systematization of longwalls extracted from methane seams in hard coal mines in 2011