capacity in support

Zmienność obciążenia sekcji obudowy w ścianie zawałowej