ściana zwałowa

Zmienność obciążenia sekcji obudowy w ścianie zawałowej