capacity in longwall

Zmienność obciążenia sekcji obudowy w ścianie zawałowej