Marek Płonka

Zmienność obciążenia sekcji obudowy w ścianie zawałowej