Use of measurements of activated sludge respiratory activity for the control of the course of biological wastewater treatment processes

Wykorzystanie pomiarów aktywności oddechowej osadu czynnego do kontroli przebiegu procesów biologicznego oczyszczania ścieków
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
The present article describes the results of investigations carried out at the Rybnik-Orzepowice wastewater treatment plant in the framework of the targeted project No 6 ZR7 2008C/07051 entitled “Biogene reduction increase through the optimisation of the biological wastewater treatment process at the Rybnik-Orzepowice wastewater treatment plant”. The desribed investigations were carried out in April and May 2010 (four measurement days), using fot this purpose a transportable Bioscope respirometer. The obtained results were compared with read-outs from stationary oxygen probes. Moreover, a comparative laboratory test was carried out regarding the determination of activated sludge respiratory activity in order to verify the correctness of results received using the respirometer. The investigations constituted a part of studies conducted in the framework of the targeted project and an attempt to use research experiences and those obtained in the framework of this project, in real conditions of exploitation of biological wastewater treatment plants.
Polish abstract: 
W niniejszym artykule opisano wyniki badań przeprowadzonych w oczyszczalni Rybnik-Orzepowice w ramach projektu celowego nr 6 ZR7 2008C/07051 pt. „Zwiększenie redukcji biogenów przez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice”. Opisywane w artykule badania wykonano w kwietniu i maju 2010 roku (cztery dni pomiarowe), wykorzystując do tego celu przenośny respirometr Bioscope. Otrzymane wyniki zestawiono z odczytami ze stacjonarnych sond tlenowych. Wykonano również porównawczy laboratoryjny test na wyznaczanie aktywności oddechowej osadu czynnego w celu sprawdzenia poprawności wyników otrzymywanych z wykorzystaniem respirometru. Badania te były częścią prac prowadzonych w ramach projektu celowego, a także próbą wykorzystania zdobytych doświadczeń badawczych, w warunkach rzeczywistych eksploatowania biologicznych oczyszczalni ścieków.
APA
Głodniok, M., Zdebik, D., & Korczak, K. (2010). Wykorzystanie pomiarów aktywności oddechowej osadu czynnego do kontroli przebiegu procesów biologicznego oczyszczania ścieków [Use of measurements of activated sludge respiratory activity for the control of the course of biological wastewater treatment processes]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko9(2), 35–46.
 
MLA

Głodniok, Marcin, Dariusz Zdebik, and Krzysztof Korczak. “Wykorzystanie Pomiarów Aktywności Oddechowej Osadu Czynnego do Kontroli Przebiegu Procesów Biologicznego Oczyszczania Ścieków [Use of Measurements of Activated Sludge Respiratory Activity for the Control of the Course of Biological Wastewater Treatment Processes].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.2 (2010): 35–46.