Model numeryczny strefy zniszczenia górotworu wokół chodnika przyścianowego

Numerical model of rockmass destruction zone around longwall entry
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
It the paper, trials were presented of mapping, with the help of numerical modelling, of the rockmass destruction zone around longwall entry located in an impact area of moving working front. These trials were undertaken on a basis of results obtained from investigations of fractured zone around the longwall entry with the use of endoscope for bore-holes, in one of hard coal mines of the GZW (Upper-Silesian Coal Basin). While using for calculations program Phase2, which basis is the finite element method, the possibility was demonstrated of problem solution of the fractured zone modelling with two separate methods, for which very similar results were obtained. For first of them, decrease of values of selected mechanical parameters of rocks at the Hoek-Brown criterion with approaching front of longwall was assumed, whereas the another one consists in increasing of stresses around the entry as a result of impact of working front.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono próby odwzorowania, za pomocą modelowania numerycznego, strefy zniszczenia górotworu wokół chodnika przyścianowego znajdującego się w rejonie oddziaływania przesuwającego się frontu eksploatacyjnego. Próby te zostały przeprowadzone na podstawie uzyskanych wyników badań strefy spękań wokół chodnika przyścianowego z wykorzystaniem endoskopu otworowego, w jednej z kopalń węgla kamiennego GZW. Wykorzystując do obliczeń program Phase2, którego podstawę stanowi metoda elementów skończonych, wykazano możliwość rozwiązania problemu modelowania strefy spękań dwoma odrębnymi metodami, uzyskując przy tym bardzo zbliżone wyniki. W pierwszej z nich założono zmniejszenie wartości wybranych parametrów mechanicznych skał w kryterium Hoeka-Browna wraz ze zbliżającym się frontem ściany, natomiast druga polega na zwiększaniu naprężeń wokół chodnika wskutek oddziaływania frontu eksploatacji.
APA
Walentek, A. (2009). Model numeryczny strefy zniszczenia górotworu wokół chodnika przyścianowego [Numerical model of rockmass destruction zone around longwall entry]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(1), 67–80.
 
MLA
Walentek, Andrzej. “Model Numeryczny Strefy Zniszczenia Górotworu Wokół Chodnika Przyścianowego [Numerical Model of Rockmass Destruction Zone around Longwall Entry].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.1 (2009): 67–80.