numerical model

Optimalization parameters of truss-bolt support (OK-C) determined on the basis of FLAC numerical model test

Model numeryczny strefy zniszczenia górotworu wokół chodnika przyścianowego