Optimalization parameters of truss-bolt support (OK-C) determined on the basis of FLAC numerical model test

Parametry optymalizacji obudowy kotwowo-cięgnowej (OK-C) określone na podstawie badań modelu numerycznego FLAC
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
In this article the basic parameters that should be taken into account while designing a truss-bolt support have been presented. It has been analysed: the length of roof bolts, the distance of carrying out holes from the side walls and the angle of their inclination in relation to the roof surface, and also the application of primary tension. The analysis of the parameters has been carried out on the basis of hitherto foreign experience in the domain of such supports application and numerical calculation with taking advantage of FLAC program which is based on the finite difference method.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono podstawowe parametry, które należy uwzględnić podczas projektowania obudowy kotwowo-cięgnowej. Przeanalizowano: długość kotwi stropowych, odległość wykonania otworów od ociosów oraz kąt ich nachylenia do płaszczyzny stropu, a także stosowanie naciągu wstępnego. Analizę parametrów przeprowadzono na podstawie przeglądu dotychczasowych doświadczeń zagranicznych z zakresu stosowania tego typu obudów oraz obliczeń numerycznych z wykorzystaniem programu FLAC bazującego na metodzie różnic skończonych.
APA
Masny, W. (2009). Parametry optymalizacji obudowy kotwowo-cięgnowej (OK-C) określone na podstawie badań modelu numerycznego FLAC [Optimalization parameters of truss-bolt support (OK-C) determined on the basis of FLAC numerical model test]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(2), 33–43.
 
MLA
Masny, Wojciech. “Parametry Optymalizacji Obudowy Kotwowo-Cięgnowej (OK-C) Określone na Podstawie Badań Modelu Numerycznego FLAC [Optimalization Parameters of Truss-Bolt Support (OK-C) Determined on the Basis of FLAC Numerical Model Test].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.2 (2009): 33–43.