finite elements method

Model numeryczny strefy zniszczenia górotworu wokół chodnika przyścianowego