Andrzej Walentek

Model numeryczny strefy zniszczenia górotworu wokół chodnika przyścianowego