Respirometric analyses use in process control of industrial sewage treatment

Wykorzystanie analiz respirometrycznych do kontroli procesu oczyszczania ścieków przemysłowych
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
It the paper, analyses results were described conducted in industrial sewage-treatment plant and in laboratory. In the analyses, an equipment was used purchased within grant: "The Modernisation of research support equipment within the frames of Innovative Economy Operating Programme, Priority 2, Action 2.1, No. 08055923", including the mobile respirometer Bioscope and the laboratory respirometer Strathtox. The analyses were conducted in July and August 2010. The results obtained from measurements were compiled for comparison. Conducted directly in chambers of activated sludge, as well as in laboratory. On their basis, the model of control of sewage-treatment process was proposed, based on respirometry tests.
Polish abstract: 
W niniejszym artykule opisano wyniki analiz przeprowadzonych w przemysłowej oczyszczalni ścieków i w laboratorium. W analizach wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach grantu: „Modernizacja zaplecza badawczego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka priorytet 2 działanie 2.1 nr 08055923”, a mianowicie przenośny respirometr Bioscope i laboratoryjny respirometr Strathtox. Analizy przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2010 roku. Wyniki otrzymane z pomiarów prowadzonych bezpośrednio w komorach osadu czynnego oraz w laboratorium zestawiono w celu porównania. Na ich podstawie zaproponowano model kontroli procesów oczyszczania ścieków, którego podstawę stanowiły badania respirometryczne.
APA
Głodniok, M., Zdebik, D., & Korczak, K. (2010). Wykorzystanie analiz respirometrycznych do kontroli procesu oczyszczania ścieków przemysłowych [Respirometric analyses use in process control of industrial sewage treatment]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(4), 5–16.
 
MLA
Głodniok, Marcin, Dariusz Zdebik, and Krzysztof Korczak. “Wykorzystanie Analiz Respirometrycznych do Kontroli Procesu Oczyszczania Ścieków Przemysłowych [Respirometric Analyses Use in Process Control of Industrial Sewage Treatment].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.4 (2010): 5–16.