An analysis of biogas utilisation possibilities for production of thermal and electric energy by example of sewage treatment plant in the city of Rybnik

Analiza możliwości wykorzystania biogazu do produkcji ciepła i energii elektrycznej na przykładzie oczyszczalni ścieków w Rybniku
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The people who exploit sewage treatment plants should take care of the utilisation, in possibly most effective way, of the renewable source of electric and thermal energy, being the biogas produced in the process of sludge fermentation. In the paper, the characteristics of the state existing in the sewage treatment plant in Rybnik has been presented. There has been prepared the energy balance of the sewage treatment plant that had been used to select the co-generator for biogas combustion. On the basis of the equipment selected here, there has been prepared the energy balance taking into account full utilisation of biogas (summer period), or supplement of the energy deficiency (winter period). The ecological and economical effects that will be brought by the realization of an investment have been estimated.
Polish abstract: 
Wykorzystaniem, w możliwe najbardziej efektywny sposób, odnawialnego źródła energii elektrycznej i cieplnej, jakim jest biogaz wytwarzany w procesie fermentacji osadów ściekowych, powinni zajmować się eksploatatorzy oczyszczalni ścieków. W artykule przedstawiono charakterystykę stanu istniejącego oczyszczalni ścieków w Rybniku. Przygotowano bilans energetyczny oczyszczalni dla stanu istniejącego, który posłużył do doboru kogeneratora do spalania biogazu. Na podstawie dobranego urządzenia przygotowano bilans energetyczny, uwzględniający całkowite wykorzystanie biogazu (okres letni) lub uzupełnienie niedoborów energii (okres zimowy). Oszacowano efekty ekologiczne i ekonomiczne, jakie przyniesie realizacja inwestycji.
APA
Zdebik, D., Głodniok, M., & Korczak, K. (2010). Analiza możliwości wykorzystania biogazu do produkcji ciepła i energii elektrycznej na przykładzie oczyszczalni ścieków w Rybniku [An analysis of biogas utilisation possibilities for production of thermal and electric energy by example of sewage treatment plant in the city of Rybnik]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(3), 87–97.
 
MLA
Zdebik, Dariusz, Marcin Głodniok, and Krzysztof Korczak. “Analiza Możliwości Wykorzystania Biogazu do Produkcji Ciepła i Energii Elektrycznej na Przykładzie Oczyszczalni Ścieków w Rybniku [An Analysis of Biogas Utilisation Possibilities for Production of Thermal and Electric Energy by Example of Sewage Treatment Plant in the City of Rybnik].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.3 (2010): 87–97.