The use of bioindication method for assessment of industrial sewage impact on water environment

Zastosowanie metody bioindykacji do oceny oddziaływania ścieków przemysłowych na środowisko wodne
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
Ecotoxicology is relatively young science, which forms link between ecology and toxicology enabling investigation of toxic substances’ impact on ecosystems. Bioindication is a method in which living organisms are used as indicator. Their reaction can be a basis for assessment of general biological activity of studied system, and, as a consequence, for assessment of studied sample toxicity. With the help of bioindication, the general toxicity of studied sample may be determined, as well as the total effect of contaminations contained in sewages impact on water environment may be defined. Many tests exist, in which the bioindication method is used. In Central Mining Institute, the tests with the use of LUMIStox were conducted. This system enables to obtain repeatable and reliable results of measurements.
Polish abstract: 
Ekotoksykologia jest nauką względnie młodą, która stanowi połączenie ekologii i toksykologii, pozwalające na badanie wpływu substancji toksycznych na ekosystemy. Bioindykacja jest metodą, w której wykorzystuje się jako wskaźnik organizmy żywe. Ich reakcja może być podstawą do oceny ogólnej aktywności biologicznej badanego układu, a co za tym idzie, do oceny toksyczności badanej próbki. Za pomocą bioindykacji można wyznaczyć ogólną toksyczność badanej próbki oraz określić sumaryczny efekt oddziaływania zanieczyszczeń zawartych w ściekach na środowisko wodne. Istnieje wiele testów, w których jest wykorzystywana metoda bioindykacji. W Głównym Instytucie Górnictwa badania prowadzono z zastosowaniem LUMIStox. System ten pozwala na uzyskanie powtarzalnych i miarodajnych wyników pomiarów.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA
Korczak, K., Pankiewicz, M., & Głodniok, M. (2010). Zastosowanie metody bioindykacji do oceny oddziaływania ścieków przemysłowych na środowisko wodne [The use of bioindication method for assessment of industrial sewage impact on water environment]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(4), 29–37.
 
MLA
Korczak, Krzysztof, Magdalena Pankiewicz, and Marcin Głodniok. “Zastosowanie Metody Bioindykacji do Oceny Oddziaływania Ścieków Przemysłowych na Środowisko Wodne [The Use of Bioindication Method for Assessment of Industrial Sewage Impact on Water Environment].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.4 (2010): 29–37.