Co-combustion of hard coal in power boilers equipped with retort burner with alternative fuel produced on a basis of wastes other than dangerous

Współspalanie węgla kamiennego z paliwem alternatywnym wytwarzanym na bazie odpadów innych niż niebezpieczne w kotłach energetycznych wyposażonych w palnik retortowy
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
Water boilers in Iow and semi temperature water heating installations are heating devices used to heat the cubature objects both as for technological steam with automatic work system making and control depending on the heat load. Some species of coal (ekogroszek assortment) used in boilers have very good energy properties and in addition they affect the sintering, the early tank and giving coal to the burner mechanism phenomenon.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych i pomiarów emisji substancji pyłowych i gazowych z kotła wodnego typu MKR 470N, wyposażonego w palnik retortowy, opalanego mieszanką węgla kamiennego typu ekogroszek z odpadem - kod 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) wytworzone na bazie odpadów innych niż niebezpieczne na liniach do segregacji odpadów komunalnych. Celem prowadzonych badań było wdrożenie paliwa alternatywnego w procesach odzysku energii przy współspalaniu z węglem kamiennym.
APA
Orszulik, E. (2010). Współspalanie węgla kamiennego z paliwem alternatywnym wytwarzanym na bazie odpadów innych niż niebezpieczne w kotłach energetycznych wyposażonych w palnik retortowy [Co-combustion of hard coal in power boilers equipped with retort burner with alternative fuel produced on a basis of wastes other than dangerous]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(1), 29–39.
 
MLA
Orszulik, Eugeniusz. “Współspalanie Węgla Kamiennego z Paliwem Alternatywnym Wytwarzanym na Bazie Odpadów Innych niż Niebezpieczne w Kotłach Energetycznych Wyposażonych w Palnik Retortowy [Co-Combustion of Hard Coal in Power Boilers Equipped with Retort Burner with Alternative Fuel Produced on a Basis of Wastes Other than Dangerous].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.1 (2010): 29–39.