Water utilization in terms of technological and environmental processes of shale gas exploitation

Technologiczne i środowiskowe aspekty wykorzystywania wody w procesie wydobycia gazu łupkowego
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
This article discusses the role of water in the shale gas production, presented its balance sheet, changes in chemical composition during the process and possible ways of its development, also in Polish conditions. The authors relied mainly on data from studies in the U.S., as well as on the first national experiences related to the operation of gas and its impact on the environment. Into operation of shale gas is advanced technology, mainly based on the hydraulic fracturing, the application of which results in some degree the impact on the environment. It is therefore important to identify potential hazards and to identify elements of the environment under pressure. Since the hydraulic fracturing process consumes considerable amounts of water and produces a certain amount of waste it is important to the way they are managed.
Polish abstract: 
W artykule omówiono wykorzystanie wody w procesie wydobycia gazu łupkowego, przedstawiając dane bilansowe oraz zmiany jej parametrów chemicznych, wynikające z przebiegu procesu szczelinowania. W procesie szczelinowania hydraulicznego, który jest podstawowym etapem rozpoczynającym eksploatację gazu łupkowego, zużywa się znaczne ilości wody. Po jego zakończeniu pozostaje około 15-25% płynnego odpadu, który wymaga unieszkodliwienia. W artykule przeanalizowano stosowane kierunki zagospodarowania ścieków przemysłowych (ciekłych odpadów), z uwzględnieniem polskich uwarunkowań. Autorzy oparli się głównie na informacjach dotyczących szczelinowań przeprowadzonych w USA, jak również na pierwszych krajowych doświadczeniach związanych z udostępnianiem i eksploatacją gazu łupkowego. Zaawansowana technologia szczelinowania, służąca eksploatacji gazu z głębokich struktur skalnych (ponad 1000 m p.p.t.) ma potencjalny wpływ na środowisko wodne. Niezmiernie istotne jest rozpoznanie zagrożeń oraz identyfikacja elementów środowiska podlegających presji. Ze względu na planowaną skalę udostępnienia zasobów gazu łupkowego w Polsce, ważne jest opracowanie i stosowanie technologii eksploatacji bezpiecznych dla środowiska.
APA
Klimkiewicz, A., & Korczak, K. (2012). Technologiczne i środowiskowe aspekty wykorzystywania wody w procesie wydobycia gazu łupkowego [Water utilization in terms of technological and environmental processes of shale gas exploitation]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(3), 43–54.
 
MLA
Klimkiewicz, Artur, and Krzysztof Korczak. “Technologiczne I Środowiskowe Aspekty Wykorzystywania Wody W Procesie Wydobycia Gazu Łupkowego [Water Utilization in Terms of Technological and Environmental Processes of Shale Gas Exploitation].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.3 (2012): 43–54.