Simple, formal method of rockburst hazard evaluation with geophysical, geological and mining information

Prosta, formalna metoda łącznej oceny zagrożenia tąpnięciem, na podstawie informacji geofizycznej i metody rozeznania górniczego
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
This paper is a continuation of research reported in (Kornowski 2009), on formalization of the so-called mining method of hazard evaluation (abbreviated MRG) and connecting it with the geophysical prediction of (time series of) total seismic emission energy from the time and space interval [(t, t + Ät), S]. Due to the fully formal but simple statement of hazard estimator/predictor (where geological and mining characteristics are represented as marginal distributions of hazard multivariate probability), problems previously encountered have been eliminated and the simple method of prediction can be presented.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono wyniki kontynuowanych badań (Kornowski 2009) nad formalizacją Metody Rozeznania Górniczego (MRG) i połączeniem jej z (geofizyczną) prognozą sejsmicznego zagrożenia tąpnięciem, prowadzących do opracowania metody (oceny i prognozy zagrożenia tąpnięciem) obejmującej niemal całość (bez wierceń małośrednicowych) dostępnych informacji o tym zagrożeniu. Dzięki pełnej formalizacji – polegającej na przedstawieniu, uzyskanych za pomocą MRG, informacji w formie brzegowych rozkładów prawdopodobieństwa tąpnięcia w konkretnych (lokalnych) warunkach – było możliwe wyeliminowanie większości „niedoskonałości” wyników badań uzyskanych w 2009 roku i przedstawienie metody niezwykle prostej, łatwej do zastosowania w kopalniach wyposażonych w sieci sejsmologii i sejsmoakustyki, i – jak się wydaje – zgodnej z intencjami autorów MRG. Do jej opracowania – na etapie wyprowadzania i uzasadniania metody – było konieczne zastosowanie pojęć z zakresu rachunku prawdopodobieństwa wielu zmiennych.
APA
Kornowski, J. (2010). Prosta, formalna metoda łącznej oceny zagrożenia tąpnięciem, na podstawie informacji geofizycznej i metody rozeznania górniczego [Simple, formal method of rockburst hazard evaluation with geophysical, geological and mining information]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(2), 47–62.
 
MLA
Kornowski, Jerzy. “Prosta, Formalna Metoda Łącznej Oceny Zagrożenia Tąpnięciem, na Podstawie Informacji Geofizycznej i Metody Rozeznania Górniczego [Simple, Formal Method of Rockburst Hazard Evaluation with Geophysical, Geological and Mining Information].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.2 (2010): 47–62.