metoda łącznej oceny zagrożenia

Simple, formal method of rockburst hazard evaluation with geophysical, geological and mining information