Mathematical model of prediction of methane emissions into a drift crossing a coal seam

Model matematyczny prognozy wydzielania się metanu do przekopu przecinającego pokład węgla
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The article presents equations describing the mathematical model of prediction of methane emissions into a drift crossing a coal seam in hard coal mines, developed on the basis of results of investigations performed at the Central Mining Institute. The prediction took into consideration the mechanism of methane emission kinetics, as well as determination of the shape and range of the so-called desorption zone for the driven drift. Such a prediction enables more accurate determination of the quantity of methane emitted into the driven drift (with particular regard to the face zone), what constitutes the basis for the appropriate selection of methane prevention agents, and thus has significant impact on the safety of work conducting.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono równania opisujące model matematyczny prognozy wydzielania się metanu do przekopu przecinającego pokład węgla w kopalniach węgla kamiennego, opracowany na podstawie wyników badań wykonanych w Głównym Instytucie Górnictwa. W prognozie uwzględniono zarówno mechanizm kinetyki wydzielania się metanu, jak i określenie kształtu i zasięgu tzw. strefy desorpcji dla drążonego przekopu. Prognoza taka umożliwia bardziej dokładne określanie ilości metanu wydzielającego się do drążonego przekopu (ze szczególnym uwzględnieniem strefy przyprzodkowej), co stanowi podstawę do właściwego doboru środków profilaktyki metanowej, a zatem ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia robót.
APA
Koptoń, H. (2011). Model matematyczny prognozy wydzielania się metanu do przekopu przecinającego pokład węgla [Mathematical model of prediction of methane emissions into a drift crossing a coal seam]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(4), 51–64.
 
MLA
Koptoń, Henryk. “Model Matematyczny Prognozy Wydzielania się Metanu do Przekopu Przecinającego Pokład Węgla [Mathematical Model of Prediction of Methane Emissions into a Drift Crossing a Coal Seam].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.4 (2011): 51–64.