Control of the aeration of biological chambers working in the sequential-flow technology

Kontrola napowietrzania komór biologicznych pracujących w technologii sekwencyjno-przepływowej
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
The paper contains the results of optimization of the aeration system supplying air to the biological chambers working in the BioDenipho technology. The results obtained by the introduction of reducing the oxygen concentration while keeping the duration of the nitrification phase, and the results obtained by changing the duration of the nitrification and denitrification phases have been described. The results of the introduction, in sewage treatment plant, of control of the dissolved oxygen concentration, based on on-line measurements directly in the biological chamber have been presented. The introduction of this system resulted in some energy savings.
Polish abstract: 
W artykule zawarto wyniki optymalizacji systemu napowietrzania dostarczającego powietrze do komór biologicznych pracujących w technologii BioDenipho. Opisano wyniki uzyskane przy zmniejszeniu stężenia tlenu, z zachowaniem długości czasu trwania fazy nitryfikacji oraz wyniki uzyskane przy zmianie czasu trwania fazy nitryfikacji i denitryfikacji. Przedstawiono wyniki wprowadzenia w oczyszczalni ścieków sterowania stężeniem tlenu rozpuszczonego w oparciu o pomiary on line bezpośrednio w komorze biologicznej. Wprowadzenie tego systemu przyniosło oszczędności w zużyciu energii.
APA
Zdebik, D. (2011). Kontrola napowietrzania komór biologicznych pracujących w technologii sekwencyjno-przepływowej [Control of the aeration of biological chambers working in the sequential-flow technology]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(1), 89–98.
 
MLA
Zdebik, Dariusz. “Kontrola Napowietrzania Komór Biologicznych Pracujących w Technologii Sekwencyjno-Przepływowej [Control of the Aeration of Biological Chambers Working in the Sequential-Flow Technology].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.1 (2011): 89–98.