Energy-saving way of preparing waste materials for recycling

Energooszczędny sposób przygotowywania materiałów odpadowych do recyklingu
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
In this paper preparation of waste materials for recycling by mixing and granulation process was shown. Using of backward intensive mixer was shown. Also samples of practical uses of intensive mixer were presented. This paper describes preparation of waste materials for their used, especially preparation of dust and slurry by mixing and granulation for recycling. Recycling of dust and slurry is possible after change of their form to for example briąuettes or granules with acceptable level of strength. The easiest, the cheapest and the most effective way to change form of waste to be useful is using of intensive mixer.
Keywords (source: BazTech): 
Polish abstract: 
Recykling materiałów odpadowych jest możliwy po odpowiednim ich przygotowaniu, polegającym na nadaniu im formy umożliwiającej ich zastosowanie jako materiału wsadowego w określonych procesach technologicznych. Nadaje się im formę granulek lub brykietów o akceptowalnej wytrzymałości. Urządzeniem, które odpowiada współczesnym wymaganiom dotyczącym mieszania, ujednorodniania i granulacji materiałów odpadowych, jest intensywny mieszalnik przeciwbieżny. W niniejszym artykule przedstawiono metody przygotowywania do recyklingu materiałów odpadowych z rożnych gałęzi przemysłu. Omówiono proces intensywnego mieszania i granulacji oraz ideę procesu granulowania. Zaprezentowano przykłady zastosowania intensywnego mieszalnika przeciwbieżnego.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA
Korol, J., & Burchart-Korol, D. (2010). Energooszczędny sposób przygotowywania materiałów odpadowych do recyklingu [Energy-saving way of preparing waste materials for recycling]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(1), 17–27.
 
MLA
Korol, Jerzy, and Dorota Burchart-Korol. “Energooszczędny Sposób Przygotowywania Materiałów Odpadowych do Recyklingu [Energy-Saving Way of Preparing Waste Materials for Recycling].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.1 (2010): 17–27.