The mercury content in coal and waste from processes of the coal mining

Zawartość rtęci w węglu i odpadach górniczych
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
Mining and processing coal are the most significant sources of mercury emissions in Poland, next of combustion processes in the production and transformation of energy and chemical industry. Knowledge of the mercury content in coal and mining wastes and the transfer of this element in the "life cycle" of coal - from mining to waste deposit can help to optimize the management of natural resources and waste management. In this paper the merits of undertaking research on qualitative and quantitative mass flux of mercury from the start of the element of the natural geological deposits. It also presents the results of the first phase of laboratory tests for determining the mercury content of coal and associated mining waste and the carbon conversion of the best currently available technology in this field.
Polish abstract: 
Najważniejszymi źródłami emisji rtęci w Polsce, obok procesów spalania w sektorze produkcji i transformacji energii oraz przemysłu chemicznego, są wydobycie i przeróbka węgla kamiennego. Wiedza o zawartości rtęci w węglu oraz odpadach górniczych i transferze tego pierwiastka w cyklu życia węgla kamiennego (od wydobycia do deponowania odpadów), może przyczynić się do optymalizacji zarządzania zasobami naturalnymi i gospodarką odpadami. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zawartości rtęci w węglu kamiennym oraz w odpadach towarzyszących jego wydobyciu i przeróbce. Zaprezentowano także bazę danych dotyczącą zawartości rtęci w próbkach węgla surowego oraz próbkach przemysłowych.
APA

Michalska, A., & Białecka, B. (2012). Zawartość rtęci w węglu i odpadach górniczych [The mercury content in coal and waste from processes of the coal mining]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(3), 73–87.

 
MLA
Michalska, Anna, and Barbara Białecka. “Zawartość Rtęci W Węglu I Odpadach Górniczych [The Mercury Content in Coal and Waste from Processes of the Coal Mining].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.3 (2012): 73–87.