Monetary value assessment of biotopes in the Bobrek River Valley, Sosnowiec - a methodology proposal for Poland

Zastosowanie wyceny wartości pieniężnej siedlisk w dolinie Rzeki Bobrek w Sosnowcu - propozycja metodyczna dla Polski
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The Czech methodology for estimating the financial value of biotopes was demonstrated in Poland for the first time. The case study area – 60 ha complex of wetlands established partially as a result of mining subsidence – is situated in the Bobrek River valley, the city of Sosnowiec. Due to flood protection needs, river regulation aimed at draining the valley is planned. As a consequence, unfavourable transformation of biotopes will occur and their value coefficient will decrease by about 12,8%. Assuming the case study area is situated in the Czech Republic, estimated biotope value decreases by 540 000 Euros. Deficiency in methodology of financial evaluation of biotopes is a source of serious problems in Poland; the controversy about the future of the Bobrek River in Sosnowiec is just one of them. It is concluded that the demonstrated example is a good starting point for a discussion about the development of biotope value assessment method in Poland on the base of the Czech one. An objective biotope assessment should deliver a good tool of decision support for decision makers responsible for nature protection and can also be supportive for a social dialogue, especially if needs of spatial development and that of nature protection seem to be in conflict.
Polish abstract: 
Na przykładzie 60-hektarowego fragmentu doliny rzeki Bobrek w Sosnowcu zademonstrowano możliwość finansowej wyceny siedlisk przyrodniczych przy zastosowaniu metody opracowanej w Republice Czeskiej. Stwierdzono, że w wyniku planowanej regulacji rzeki, prowadzącej do osuszenia terenów zalewowych w dolinie, wartość siedlisk wyrażona w punktach zmniejszy się o 12,8%. Gdyby przyjąć współczynnik przeliczania wartości punktowej na finansową, stosowany w Republice Czeskiej, wartość siedlisk zmniejszyłaby się o 540 000 euro. Podstawą oceny jest diagnoza aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych, wykonana w wyniku wizyt terenowych, skonfrontowana ze stanem docelowym, przewidywanym na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji projektowej oraz wiedzy przyrodniczej autorów artykułu. Przykład doliny Bobrka wskazuje, że przystępując do procesu decyzyjnego, należałoby oczekiwaną utratę wartości siedlisk przyrodniczych wliczać w koszty przedsięwzięcia. Wprowadzenie wyceny siedlisk pomogłoby w Polsce zapobiegać konfliktom i ograniczać straty środowiskowe. Przedstawiony przykład może być dobrym punktem wyjścia do wypracowania metody maksymalnie dostosowanej do polskich realiów. W rezultacie mogłoby powstać narzędzie wspierające w podejmowaniu decyzji podmioty odpowiedzialne za zarządzanie środowiskiem. Mogłoby ono także służyć debacie społecznej wówczas, gdy ujawnia się konflikt między potrzebami rozwoju gospodarczego i potrzebami ochrony przyrody.
APA
Trząski, L., & Mana, V. (2008). Monetary value assessment of biotopes in the Bobrek River Valley, Sosnowiec - a methodology proposal for Poland [Zastosowanie wyceny wartości pieniężnej siedlisk w dolinie Rzeki Bobrek w Sosnowcu - propozycja metodyczna dla Polski]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(3), 79–90.
 
MLA
Trząski, Leszek, and Vladimir Mana. “ Monetary Value Assessment of Biotopes in the Bobrek River Valley, Sosnowiec - a Methodology Proposal for Poland [Zastosowanie Wyceny Wartości Pieniężnej Siedlisk w Dolinie Rzeki Bobrek w Sosnowcu - Propozycja Metodyczna dla Polski].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.3 (2008): 79–90.