Application of thermovision system for indication of probable ignition source of gaseous explosive atmosphere in case of flameproof enclosures of group I and II

Zastosowanie systemu termowizyjnego do określania prawdopodobnego źródła zapłonu gazowej atmosfery wybuchowej
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
To check design and construction correctness of flameproof enclosure the relevant tests should be done in accordance of 94/9/EC directive and harmonized standards requirements. The basic is test for non-transmission of an internal ignition to surrounding atmosphere. The common method, to confirm the correct design of flameproof enclosures, base's on tests in close chamber with explosive mixture, łn case of flame transmission, finding of the ignition source of gaseous explosive atmosphere (defective flameproof joint, hot surface etc.) allow to avoid many additionally tests. It can decrease costs connected with correction of enclosure design. This work contains considerations regarding method of indication of flame transmission place with application of thermovision techniques.
Polish abstract: 
Sprawdzenie poprawności konstrukcji i wykonania osłony ognioszczelnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie 94/9/WE oraz normach zharmonizowanych wymaga przeprowadzenia próby/sprawdzenia zabezpieczenia przed przeniesieniem się wybuchu z wnętrza osłony ognioszczelnej do otaczającej ją atmosfery. Powszechnie stosowana metoda polega na wykonaniu badań w zamkniętej komorze wypełnionej mieszaniną wybuchową. W przypadku wystąpienia przeniesienia się wybuchu, odnalezienie źródła zapłonu gazowej atmosfery wybuchowej (wadliwe złącze ognioszczelne, gorąca powierzchnia itp.) pozwała na uniknięcie wielu dodatkowych badań, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z poprawą konstrukcji osłony. W niniejszym artykule opisano badania dotyczące poszukiwania metody określania prawdopodobnego miejsca przenoszenia się wybuchu z zastosowaniem techniki termowizyjnej.
APA
Surowy, Ł. (2008). Zastosowanie systemu termowizyjnego do określania prawdopodobnego źródła zapłonu gazowej atmosfery wybuchowej [Application of thermovision system for indication of probable ignition source of gaseous explosive atmosphere in case of flameproof enclosures of group I and II]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(2), 51–61.
 
MLA
Surowy, Łukasz. “Zastosowanie Systemu Termowizyjnego do Określania Prawdopodobnego Źródła Zapłonu Gazowej Atmosfery Wybuchowej [Application of Thermovision System for Indication of Probable Ignition Source of Gaseous Explosive Atmosphere in Case of Flameproof Enclosures of Group I and II].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.2 (2008): 51–61.