Use of solutions aiding the combustion of hard coal of the ecopea type in stoker fired boilers with a retort burner

Zastosowanie roztworów wspomagajacych spalanie węgla kamiennego typu ekogroszek w kotłach rusztowych wyposażonych w palnik retorowy
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
Retort water boilers are devices used for cubature object heating in low- and semi-temperature water installations and for the generation of technological steam, with an automatic work and steering system depending on heat load. The applied in boilers some hard coal sorts of the ecopea assortment, characterised by very good energy properties, cause slagging and early corrosion of the bunker and mechanism feeding coal to the retort bunker. In order to eliminate these phenomena, an attempt was undertaken to use the EKOSOL CARBO preparation produced by the Production-Commercial Enterprise ASW Sp. z o.o. (Ltd).
Polish abstract: 
Kotły wodne retortowe są urządzeniami stosowanymi do ogrzewania obiektów kubaturowych w instalacjach wodnych nisko- i średniotemperaturowych oraz do wytwarzania pary wodnej technologicznej, z automatycznym systemem pracy i sterowania w zależności od obciążenia cieplnego. Stosowane w kotłach niektóre gatunki węgli kamiennych sortymentu ekogroszek, charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami energetycznymi powodują szlakowanie oraz wczesną korozję zasobnika i mechanizmu podającego węgiel do palnika retortowego. W celu wyeliminowania tych zjawisk podjęto próbę zastosowania preparatu EKOSOL CARBO, którego producentem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA
Orszulik, E., & Dudek, L. (2010). Zastosowanie roztworów wspomagających spalanie węgla kamiennego typu ekogroszek w kotłach rusztowych wyposażonych w palnik retorowy [Use of solutions aiding the combustion of hard coal of the ecopea type in stoker fired boilers with a retort burner]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(2), 75–84.
 
MLA
Orszulik, Eugeniusz, and Ludwik Dudek. “Zastosowanie Roztworów Wspomagających Spalanie Węgla Kamiennego Typu Ekogroszek w Kotłach Rusztowych Wyposażonych w Palnik Retorowy [Use of Solutions Aiding the Combustion of Hard Coal of the Ecopea Type in Stoker Fired Boilers with a Retort Burner].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.2 (2010): 75–84.