Application of LCA in foresight projects based on the example of coal energy technologies

Zastosowanie metody LCA w projektach foresight na przykładzie węglowych technologii energetycznyc
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The paper aims to answer the question about the role of LCA in Foresight projects. Five clean coal technologies are under consideration: integrated gasification combined cycle with oxygen gasification and with air gasification, pulverized coal combustion with supercritical parameters, atmospheric circulating fluidised-bed boiler and oxy-combustion. The article compares results of assessments of above mentioned technologies by different methods: by experts in a foresight and based on calculations from LCA. Optimization of the technologies performed on the basis of different criteria showed that involving LCA is entirely appropriate and allows to accomplish impartial results because LCA unlike experts’ analysis takes into account factors, which have considerable impact on natural environment.
Polish abstract: 
Projekty typu foresight mają na celu wyznaczanie kierunków rozwoju danej dziedziny oraz wsparcie dla procesów podejmowania decyzji politycznych w gospodarce, nauce lub finansowaniu badań, a metodyka foresightu jest wykorzystywana, między innymi w obszarze ochrony środowiska do oceny możliwości wdrożenia technologii przyjaznych środowisku. Jedną z metod wartych zastosowania w tego typu projektach wydaje się być metoda oceny cyklu życia (LCA). Celem artykułu jest analiza możliwości zastosowania oceny cyklu życia (LCA) w projektach typu foresight. W ramach artykułu przeanalizowano pięć czystych technologii węglowych: układ IGCC ze zgazowaniem tlenowym oraz ze zgazowaniem powietrzem, kotły pyłowe na parametry nadkrytyczne, atmosferyczne kotły fluidalne z warstwą cyrkulacyjną oraz spalanie w czystym tlenie. Następnie porównano wyniki priorytetyzacji technologii z uwzględnieniem ocen eksperckich w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i możliwości wdrożenia technologii, sprawności technologii, kosztów stałych i zmiennych oraz awaryjności technologii, jak również na podstawie wyników LCA. Stwierdzono, że uwzględnienie w analizie eksperckiej wyników obliczeń metodą LCA spowodowało niewielkie, lecz zauważalne zmiany w rankingu technologii. Obliczenia metodą LCA uwzględniają czynniki, które mają istotny wpływ na oddziaływanie na środowisko, które trudno jest uwzględnić w ocenie eksperckiej. Z tego względu, włączenie LCA do etapu priorytetyzacji technologii w ramach foresightu jest jak najbardziej celowe i pozwala na uzyskanie pełniejszych i bardziej obiektywnych wyników.
APA
Czaplicka-Kolarz, K., Świądrowski, J., & Śliwińska, A. (2010). Application of LCA in foresight projects based on the example of coal energy technologies [Zastosowanie metody LCA w projektach foresight na przykładzie węglowych technologii energetycznych]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(3), 37–49.
 
MLA
Czaplicka-Kolarz, Krystyna, Jerzy Świądrowski, and Anna Śliwińska. “Application of LCA in Foresight Projects Based on the Example of Coal Energy Technologies [Zastosowanie Metody LCA w Projektach Foresight na Przykładzie Węglowych Technologii Energetycznych].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.3 (2010): 37–49.