The dependence of potential directions of revitalization degraded municipal lands from hitherto existing forms of their use - an attempt of categorization

Zależność potencjalnych kierunków rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich od dotychczasowej formy ich użytkowania - próba kategoryzacji
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
In the paper, a proposal of categorization was presented of the degraded municipal lands in context of possible directions of their development. For individual categories, distinguished according to criterion of origin (the hitherto existed forms of use), a list of potential directions of revitalization was proposed with simultaneous indication of the limitations or exclusions of some of them. The indication of connections between present function of use, and future direction of the land development, reauired the categorization of target forms of the land use, also. The proposal of categorization was presented in labular form, illustrating the potential possibilities, limitations and exclusions of the renewed land dcvelopment.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono propozycję kategoryzacji zdegradowanych terenów miejskich w kontekście możliwych kierunków ich zagospodarowania przestrzennego. Dla poszczególnych kategorii, wyróżnianych według kryterium genezy (dotychczasowej formy użytkowania), zaproponowano zestawienie potencjalnych kierunków rewitalizacji z równoczesnym wskazaniem ograniczeń lub wykluczeń niektórych z nich. Wskazanie powiązań między obecną funkcją użytkowania a przyszłym kierunkiem zagospodarowania terenu, wymagało również kategoryzacji docelowych form użytkowania terenów. Propozycję kategoryzacji przedstawiono w formie tabelarycznej, obrazującej potencjalne możliwości ograniczenia i wykluczenia ponownego zagospodarowania terenu.
APA
Polaczek, A., & Trząski, L. (2010). Zależność potencjalnych kierunków rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich od dotychczasowej formy ich użytkowania - próba kategoryzacji [The dependence of potential directions of revitalization degraded municipal lands from hitherto existing forms of their use - an attempt of categorization]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(1), 41–50.
 
MLA
Polaczek, Agnieszka, and Leszek Trząski. “Zależność Potencjalnych Kierunków Rewitalizacji Zdegradowanych Terenów Miejskich od Dotychczasowej Formy ich Użytkowania - Próba Kategoryzacji [The Dependence of Potential Directions of Revitalization Degraded Municipal Lands from Hitherto Existing Forms of Their Use - an Attempt of Categorization].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.1 (2010): 41–50.