High energy-saving the Show Hall of the Sport Complex "MICHAŁ" in Siemianowice Śląskie after the complex thermomodernization of the building and heat distribution center, heating system and ventilation modernization

Wysokoenergooszczędna hala widowiskowo-sportowa kompleksu sportowego "Michał" w Siemianowicach Śląskich po kompleksowej termomodernizacji obiektu, modernizacji węzła cieplnego, instalacji grzewczej oraz wentylacji
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
One of last investments carried out in years 2007–2008 in Siemianowice Śląskie related to complex thermomodernization was the Sport and Show Hall of the Sport Complex "MICHAŁ". The basis of this investment – auditing research was performed earlier by Department of Energy Saving and Air Protection of Central Mining Institute. This work was used later to prepare technological and executive projects related to above investment. This publication describes the progress of this research: technological characteristic of the building, preliminary works (thermovision research), energy-saving improvements (including heating system efficiency improvement and ventilation system modernization), energy balance results before and after proposed thermomodernization improvements realization, economical analysis of final thermomodernization variant (including cost savings of heating) and the way of financing the above investment.
Polish abstract: 
Jedną z ostatnich inwestycji przeprowadzonych w latach 2007–2008 w Siemianowicach Śląskich, była kompleksowa termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Kompleksu Sportowego „MICHAŁ”. Podstawę do przeprowadzenia modernizacji stanowiła praca audytorska wykonana wcześniej w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza. Posłużyła ona do sporządzenia projektu technologiczno-wykonawczego. W artykule przedstawiono przebieg wykonanych prac: charakterystykę technologiczną obiektu, prace wstępne (badania termowizyjne), energooszczędne usprawnienia termomodernizacyjne (w tym również poprawę sprawności systemu grzewczego oraz modernizację systemu wentylacyjnego), wyniki bilansu energetycznego przed i po wykonaniu zaproponowanych usprawnień termomodernizacyjnych, analizę ekonomiczną wariantu wykonawczego (w tym oszczędność kosztów ogrzewania) oraz sposób finansowania powyższej inwestycji.
APA
Malara, L. (2010). Wysokoenergooszczędna hala widowiskowo-sportowa kompleksu sportowego “Michał” w Siemianowicach Śląskich po kompleksowej termomodernizacji obiektu, modernizacji węzła cieplnego, instalacji grzewczej oraz wentylacji [High energy-saving the Show Hall of the Sport Complex “Michał” in Siemianowice Śląskie after the complex thermomodernization of the building and heat distribution center, heating system and ventilation modernization]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(4), 39–58.
 
MLA
Malara, Lech. “Wysokoenergooszczędna Hala Widowiskowo-Sportowa Kompleksu Sportowego ‘Michał’ w Siemianowicach Śląskich po Kompleksowej Termomodernizacji Obiektu, Modernizacji Węzła Cieplnego, Instalacji Grzewczej oraz Wentylacji [High Energy-Saving the Show Hall of the Sport Complex ‘Michał’ in Siemianowice Śląskie after the Complex Thermomodernization of the Building and Heat Distribution Center, Heating System and Ventilation Modernization].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.4 (2010): 39–58.