The electrification of non-conductive and non-metal material intended for use in potentially explosive atmosphere

Wyładowania elektrostatyczne jako efektywne źródło zapłonu w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
Electrostatic discharges from electrified non-conductive, non-metal materials are able to create an explosion hazard. The paper discusses a model of the spark- gap being an instrument used in assessing the ignition-producing ability. There have been presented the theoretical values of discharge energy that may accompany various types of electrostatic discharges. Presented in the photographs are the phases of ignition of test methane explosion mixture inside the spark-gap chamber that has occurred in consequence of electrostatic discharge accompanying the process of discharging the electrified non-conductive, non-metal material.
Polish abstract: 
Wyładowania elektrostatyczne z naelektryzowanych nieprzewodzących materiałów niemetalowych mogą stwarzać zagrożenie wybuchem. W artykule opisano model iskiernika jako przyrządu do oceny energii wyładowań elektrostatycznych służącej szacowaniu zdolności zapalającej. Przedstawiono teoretyczne wartości energii rozładowania, jaka może towarzyszyć różnym rodzajom wyładowań elektrostatycznych. Na fotografiach pokazano etapy spalania we wnętrzu komory iskiernika testowej metanowej mieszaniny wybuchowej, w wyniku wyładowania elektrostatycznego towarzyszącego rozładowaniu naelektryzowanego nieprzewodzącego materiału niemetalowego.
APA
Cybulski, K., & Wiechuła, B. M. (2010). Wyładowania elektrostatyczne jako efektywne źródło zapłonu w atmosferze potencjalnie wybuchowej [The electrification of non-conductive and non-metal material intended for use in potentially explosive atmosphere]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(3), 29.
 
MLA
Cybulski, Krzysztof, and Bronisław M. Wiechuła. “Wyładowania Elektrostatyczne jako Efektywne Źródło Zapłonu w Atmosferze Potencjalnie Wybuchowej [The Electrification of Non-Conductive and Non-Metal Material Intended for Use in Potentially Explosive Atmosphere].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.3 (2010): 29.