Introduction to the planning issues in the mining industry

Wprowadzenie do zagadnienia planowania w przemyśle górniczym
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
The management of a mining enterprise is an activity involving establishing aims and leading to their achievement in production units - mines. This activity should lead to such a functioning of mines that enables the achievement of aims. The efficiency of this management is, broadly speaking, measured by the most efficient achievement of the aims that have been established. The achievement of such an aim requires carrying out a series of activities, based on specific methods and modes of action. The article is an introduction to the issue of planning in the mining industry. It takes into account changes in the approach to planning, including the specificity of coal mining.
Polish abstract: 
Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym to działania polegające na ustalaniu celów i ich realizacji w jednostkach produkcyjnych, czyli kopalniach, powodujące takie funkcjonowanie kopalń, aby zostały osiągnięte wszystkie wcześniejsze założenia. Zrealizowanie zamierzonego celu jest zatem miarą sprawności zarządzania i wymaga wykonania ciągu zadań, w oparciu o określone metody i sposoby działania. Artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia planowania w przedsiębiorstwie górniczym. Uwzględnia zmiany w podejściu do procesu planowania oraz specyfikę górnictwa węgla kamiennego.
APA
Bąk, P. (2012). Wprowadzenie do zagadnienia planowania w przemyśle górniczym [Introduction to the planning issues in the mining industry]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(2), 5–12.
 
MLA
Bąk, Patrycja. “Wprowadzenie Do Zagadnienia Planowania W Przemyśle Górniczym [Introduction to the Planning Issues in the Mining Industry].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.2 (2012): 5–12.