The influence of solid fuel type on tar amount and composition in gasification process

Wpływ rodzaju paliwa stałego na skład oraz ilość substancji smolistych powstających w procesie zgazowania
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
An important issue related to the development of solid fuels gasification is the quantity and composition of tars - the by-product. There are several factors determining the amounts of tars produced in the gasification process and their chemical composition. The paper presents the state of the art on the influence the kind of feedstock has on tar formation in terms of amounts and composition in gasification and co-gasification processes. The published world research results on the impact of kind of carbon structure and the catalytic effects of mineral matter present in a fuel on cracking and reforming reactions are also summarized.
Polish abstract: 
Ilość oraz skład substancji smolistych powstających podczas zgazowania paliw stałych jest z punktu widzenia ochrony środowiska bardzo istotnym zagadnieniem. Ze względu na zawartość wielu węglowodorów aromatycznych, substancje smoliste zostały uznane za odpad szkodliwy dla zdrowia człowieka, a także niebezpieczny dla środowiska. Wyróżniono wiele czynników mających wpływ na ilość smół powstających w procesie zgazowania, jak i zawartość pojedynczych, obecnych w nich związków. W niniejszym artykule przedstawiono obecny stan wiedzy z zakresu wpływu rodzaju poszczególnych paliw (węgiel kamienny i brunatny, biomasa roślinna) na skład oraz ilość substancji smolistych powstających w procesach ich zgazowania i współzgazowania. Podsumowano także wyniki światowych badań dotyczących wpływu struktur węglowych oraz katalitycznego działania substancji mineralnych zawartych w paliwach na reakcje krakingu i reformingu związków obecnych w smole.
APA
Kamińska-Pietrzak, N., & Smoliński, A. (2012). Wpływ rodzaju paliwa stałego na skład oraz ilość substancji smolistych powstających w procesie zgazowania  [The influence of solid fuel type on tar amount and composition in gasification process]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(3), 27–42.
 
MLA
Kamińska-Pietrzak, Natalia, and Adam Smoliński. “Wpływ Rodzaju Paliwa Stałego Na Skład Oraz Ilość Substancji Smolistych Powstających W Procesie Zgazowania  [The Influence of Solid Fuel Type on Tar Amount and Composition in Gasification Process].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.3 (2012): 27–42.