Impact of bolt-truss support on the stability of rock mass surrounding the road working

Wpływ obudowy kotwiowo-cięgnowej na stateczność górotworu otaczającego wyrobisko
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The article presents the results of numerical modelling of bolt-truss support (OK-C) using the MRS FLAC programme. In order to express the changeable rock mass properties, three sets of parameters characterising the rock layers in the model were prepared, as well as the impact of changeable dynamic impulses on the behaviour of this type of support has been analysed.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego obudowy kotwiowo-cięgnowej (OK-C), przy wykorzystaniu programu MRS FLAC. W celu ujęcia zmiennych właściwości górotworu przygotowano trzy zestawy parametrów charakteryzujących warstwy skalne w modelu, a także przeanalizowano oddziaływanie zmiennych impulsów dynamicznych na zachowanie się tego typu obudowy.
APA
Masny, W. (2008). Wpływ obudowy kotwiowo-cięgnowej na stateczność górotworu otaczającego wyrobisko [Impact of bolt-truss support on the stability of rock mass surrounding the road working]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(4), 59–70.
 
MLA
Masny, Wojciech. “Wpływ Obudowy Kotwiowo-Cięgnowej na Stateczność Górotworu Otaczającego Wyrobisko [Impact of Bolt-Truss Support on the Stability of Rock Mass Surrounding the Road Working].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.4 (2008): 59–70.