Persistent training of coal mines employees in informal learning – functional solutions

Ustawiczne kształcenie zawodowe pracowników kopalń węgla kamiennego w systemie pozaszkolnym – funkcjonujące rozwiązania
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
The article presents the results of study concern educational services market (in Silesia voivodeship) provide in informal learning system for coal mines. The article illustrates functioning of the market, as regards e.g.: organizational solutions, learning quality, level of satisfy demand (current/future) and flexibility in responding on appearing training needs.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono wyniki badania rynku usług edukacyjnych (w województwie śląskim) świadczonych w systemie pozaszkolnym dla pracowników podziemnych zakładów górniczych węgla kamiennego. Omówiono funkcjonowanie tego rynku, w tym między innymi rozwiązania organizacyjne, jakość kształcenia, stopień zaspokajania popytu (obecnego/przyszłego), a także reagowanie na pojawiające się potrzeby szkoleniowe.
APA

Majer, M., & Nowak, K. (2011). Ustawiczne kształcenie zawodowe pracowników kopalń węgla kamiennego w systemie pozaszkolnym – funkcjonujące rozwiązania [Persistent training of coal mines employees in informal learning – functional solutions]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(2), 39–53.

 
MLA
Majer, Marzena, and Katarzyna Nowak. “Ustawiczne Kształcenie Zawodowe Pracowników Kopalń Węgla Kamiennego w Systemie Pozaszkolnym – Funkcjonujące Rozwiązania [Persistent Training of Coal Mines Employees in Informal Learning – Functional Solutions].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.2 (2011): 39–53.