Tribological aspects of operating machinery in mining industry

Trybologiczne aspekty eksploatacji maszyn w górnictwie
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
Machines lubrication engineering in the mining industry has an important advantage, which allows connecting basie knowledge in the field of tribology with parameters describing constraint characteristics for the specific use of machinery in various fields. This paper presents a theoretical description of the tribological aspects of operating machinery in mining industry and presents the reąuirements that must be taken into account in the process of constructing and operating machinery and equipment.
Polish abstract: 
Inżynieria smarowania maszyn pozwala, w sposób systemowy, połączyć podstawową wiedzę z zakresu trybologii z parametrami opisującymi wymuszenia charakterystyczne dla specyfiki ich użytkowania w różnych dziedzinach gospodarki. W artykule zawarto teoretyczny opis trybologicznych aspektów eksploatacji maszyn i urządzeń w górnictwie oraz przedstawiono wymagania, jakie muszą być brane pod uwagę w procesach ich konstruowania i eksploatacji.
APA
Szurgacz, D. (2010). Trybologiczne aspekty eksploatacji maszyn w górnictwie [Tribological aspects of operating machinery in mining industry]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(1), 51–58.
 
MLA
Szurgacz, Dawid. “Trybologiczne Aspekty Eksploatacji Maszyn w Górnictwie [Tribological Aspects of Operating Machinery in Mining Industry].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.1 (2010): 51–58.