An assessment of laminar burning speed of dust/air mixtures based on pressure measurement in a spherical chamber

Szacowanie laminamej szybkości spalania mieszanin pył-powietrze na podstawie pomiarów ciśnienia w komorze sferycznej
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
In the paper difficulties bounded with implementation of fitting procedure of the Dahoe model parameters to experimental results obtained in the standard 20-1 spherical chamber were discussed. Three methods of overcoming the difficulties were presented. Application of the methods improves the fit ąuality of parameters of Dahoe model to pressure histories measured in the 20-1 sphere and in conseąuence significantly reduce uncertainty of assessment of the laminar burning speed.
Polish abstract: 
W artykule opisano trudności związane z implementacją procedury dopasowania parametrów modelu Dahoe do wyników doświadczalnych uzyskiwanych w standardowej komorze 20-1. Przedstawiono trzy metody przezwyciężenia tych trudności. Zastosowanie tych metod poprawia jakość dopasowania parametrów modelu Dahoe do wyników pomiarów ciśnienia wybuchu w komorze 20-1 i w konsekwencji istotnie zmniejsza niepewność wyznaczania laminarnej szybkości spalania.
APA
Dyduch, Z. (2009). Szacowanie laminamej szybkości spalania mieszanin pył-powietrze na podstawie pomiarów ciśnienia w komorze sferycznej [An assessment of laminar burning speed of dust/air mixtures based on pressure measurement in a spherical chamber]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(4), 5–18.
 
MLA
Dyduch, Zdzisław. “Szacowanie Laminamej Szybkości Spalania Mieszanin Pył-Powietrze na Podstawie Pomiarów Ciśnienia w Komorze Sferycznej [An Assessment of Laminar Burning Speed of Dust/air Mixtures Based on Pressure Measurement in a Spherical Chamber].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.4 (2009): 5–18.