Statistical assessment of the effects of selected technical parameters of the “HWO” hydrocyclone operation on the separation results

Statyczna ocena wpływu wybranych parametrów technicznych pracy hydrocyklonu "HWO" na wyniki rozdziału
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The effects of selected technical parameters of the “HWO” hydrocyclone on the results of of fine coal enrichment have been discussed in the paper. The experiments that had been carried out within a wide range of the values of the separation criterion allowed to obtain the products of separation with strongly diversified quality parameters. These parameters, i.e. ash content and concentration of solid particles have been subjected to statistical tests, using the variance analysis method, as a function of of changes of diameters of both overflow and outflow endings.The tests have shown that the change of the diameters of both endings affects the ash content in the separation products. Such an effect occurs in the case of the concentration of solids in the overflow. According to the statistical assessment performed, the diameters of both endings do not influence the concentrations of solids in the outflow. It has been also found that the lower limit of parrticle size liable to enrichment in the hydrocyclone varies in the range of 0,18–0,063 mm.
Polish abstract: 
W artykule omówiono wpływ wybranych parametrów technicznych hydrocyklonu „HWO” na wyniki wzbogacania miału węglowego. Przeprowadzone w szerokim zakresie doświadczenia wartości kryterium rozdziału pozwoliły na otrzymanie produktów rozdziału o mocno zróżnicowanych parametrach jakościowych. Parametry te, tj. zawartość popiołu i koncentracja części stałych, poddano testom statystycznym metodą analizy wariancji w funkcji zmian średnic końcówek przelewowej i wylewowej. Testy wykazały, że zmiana średnic obu końcówek wpływa na zawartość popiołu w produktach wzbogacania. Wpływ taki występuje w przypadku koncentracji części stałych przelewu. Według oceny statystycznej średnice obu końcówek nie wpływają na koncentrację części stałych wylewu. Stwierdzono również, że dolna granica wielkości ziarn podlegających wzbogacaniu w hydrocyklonie, waha się w przedziale 0,18–0,063 mm.
APA
Wierzchowski, K. (2010). Statyczna ocena wpływu wybranych parametrów technicznych pracy hydrocyklonu “HWO” na wyniki rozdziału [Statistical assessment of the effects of selected technical parameters of the “HWO” hydrocyclone operation on the separation results]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(3), 75–86.
 
MLA
Wierzchowski, Krzysztof. “Statyczna Ocena Wpływu Wybranych Parametrów Technicznych Pracy Hydrocyklonu ‘HWO’ Na Wyniki Rozdziału [Statistical Assessment of the Effects of Selected Technical Parameters of the ‘HWO’ Hydrocyclone Operation on the Separation Results].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.3 (2010): 75–86.