Environment evaluation of iron and steel production technologies based on LCA

Środowiskowa ocena technologii hutnictwa żelaza i stali na podstawie LCA
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
Growing requirements concerning the environmental protection are forcing the iron and steel industry to develop applied technologies to limitation of raw materials and energy consumption and reduction of dust-gas pollutants emission, particularly greenhouse gasses. In this paper results of LCA (Life Cycle Assessment) for iron and steel production technology in full production cycle mill (integrated plant) was shown. An influence of the technology on the environment was presented as well as the biggest sources of the greenhouse gas emission were described.
Polish abstract: 
Wzrastające wymagania dotyczące ochrony środowiska zmuszają przemysł stalowy do rozwijania ulepszonych technologii w celu ograniczania zużycia surowców i energii oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, szczególnie gazów cieplarnianych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment) dla procesu produkcji żelaza i stali w hucie o pełnym cyklu produkcyjnym (hucie zintegrowanej). Przeanalizowano wpływ technologii na środowisko oraz przedstawiono największe źródła emisji gazów cieplarnianych.
APA
Burchart-Korol, D. (2010). Środowiskowa ocena technologii hutnictwa żelaza i stali na podstawie LCA [Environment evaluation of iron and steel production technologies based on LCA]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(3), 5–13.
 
MLA
Burchart-Korol, Dorota. “Środowiskowa Ocena Technologii Hutnictwa Żelaza i Stali na Podstawie LCA [Environment Evaluation of Iron and Steel Production Technologies Based on LCA].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.3 (2010): 5–13.