The informal learning market for coal mining - the opinions of services receivers

Rynek edukacji pozaszkolnej dla górnictwa węgla kamiennego - opinie odbiorców usług
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The article presents the results of opinion poll carried out among representatives of coal mines reliable for persistent vocational education and training of coal mines employees. The study showing the assessment of informal learning market by services receivers. The analysis complete knowledge concern process of persistent training coal mines employees, as the opinion of second participants of the process, training institutions were describe in other article published by the same authors (Majer, Nowak 2011).
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono wyniki sondażu przeprowadzonego wśród przedstawicieli podziemnych zakładów górniczych odpowiedzialnych za ustawiczne kształcenie zawodowe załóg górniczych. Zaprezentowany materiał empiryczny pokazuje, jak rynek edukacji pozaszkolnej oceniają jego odbiorcy. Tym samym uzupełnia wiedzę o przebiegu procesu ustawicznego kształcenia zawodowego. Drugi uczestnik procesu, tj. podmioty szkolące załogi górnicze w systemie pozaszkolnym, zostały opisane w innym artykule (Majer, Nowak 2011).
APA
Majer, M., & Nowak, K. (2011). Rynek edukacji pozaszkolnej dla górnictwa węgla kamiennego - opinie odbiorców usług [The informal learning market for coal mining - the opinions of services receivers]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(3), 61–72.
 
MLA
Majer, Marzena, and Katarzyna Nowak. “Rynek Edukacji Pozaszkolnej dla Górnictwa Węgla Kamiennego - Opinie Odbiorców Usług [The Informal Learning Market for Coal Mining - the Opinions of Services Receivers].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.3 (2011): 61–72.