Prognosing of increase of air humidity degree in bottom roads with conveying

Prognozowanie przyrostu stopnia zawilżenia powietrza w chodnikach podścianowych z odstawą urobku
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
Basing on the data roster containing results of mine microclimate parameters at 236 longwall gates with haulage the unitary increases of air humidity were calculated. Further analysis was performed only on the results whose measurement error margin was s than 50%. For this verified subset of measurement data an empirical formula was derived enabling to forecast the value of air humidity increase along such gates. The verification of this formula showed that the mean quadratic error of forecast of the unitary humidity increase along a longwall gate with haulage is about 40%, including about 24% measurement error.
Polish abstract: 
Korzystając z posiadanej bazy danych pomiarowych, dotyczących parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego w 236 chodnikach podścianowych z odstawą urobku, obliczono jednostkowy przyrost stopnia zawilżenia powietrza w tych chodnikach. Po przeprowadzonej analizie błędów do dalszych roz-ważań zakwalifikowano te chodniki, dla których błąd pomiarowy wyznaczenia jednostkowego przyrostu stopnia zawilżenia powietrza nie przekraczał 50%. Dla zweryfikowanej bazy pomiarowej opracowano empiryczny wzór, pozwalający na prognozowanie przyrostu stopnia zawilżenia powietrza w takich chod-nikach. Weryfikacja tego wzoru wykazała, że średni błąd kwadratowy, jaki jest popełniany przy progno-zowaniu jednostkowego stopnia zawilżenia powietrza w chodnikach podścianowych z odstawą urobku wynosi około 40%, przy czym w błędzie tym tkwi błąd pomiarowy wynoszący około 24%.
APA
Knechtel, Józef. (2008). Prognozowanie przyrostu stopnia zawilżenia powietrza w chodnikach podścianowych z odstawą urobku [Prognosing of increase of air humidity degree in bottom roads with conveying]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(1), 73–85.
 
MLA
Knechtel, Józef. “Prognozowanie Przyrostu Stopnia Zawilżenia Powietrza w Chodnikach Podścianowych z Odstawą Urobku [Prognosing of Increase of Air Humidity Degree in Bottom Roads with Conveying].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.1 (2008): 73–85.