The problems of economic effectiveness of selected power engineering technologies in the aspect of sustainable development

Problematyka oceny efektywności ekonomicznej wybranych technologii energetycznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
Sustainable development and eco-effectiveness are notions which more and more frequently appear in our life. The increasing requirements concerning environmental protection cause that more and more essential becomes the problem of eco-effectiveness assessment of technologies – both existing and futurerelated ones. The present article represents calculations regarding the economic effectiveness of selected power engineering technologies – thus one of the basic parameters in the process of determination of the eco-effectiveness index.
Polish abstract: 
Zrównoważony rozwój i ekoefektywność to pojęcia, które coraz częściej wkraczają w nasze życie. Wzrastające wymagania dotyczące ochrony środowiska powodują, że coraz bardziej istotna staje się kwestia oceny ekoefektywności technologii zarówno już istniejących, jak i przyszłościowych. W niniejszym artykule przedstawiono obliczenia efektywności ekonomicznej wybranych technologii energetycznych – a więc jednego z podstawowych parametrów w procesie wyznaczania wskaźnika ekoefektywności.
APA

Baran, J., Krawczyk, P., Janik, A., & Ryszko, A. (2011). Problematyka oceny efektywności ekonomicznej wybranych technologii energetycznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju [The problems of economic effectiveness of selected power engineering technologies in the aspect of sustainable development]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(2), 5–15.

 
MLA
Baran, Jolanta et al. “Problematyka Oceny Efektywności Ekonomicznej Wybranych Technologii Energetycznych w Aspekcie Zrównoważonego Rozwoju [The Problems of Economic Effectiveness of Selected Power Engineering Technologies in the Aspect of Sustainable Development].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.2 (2011): 5–15.