The problem of excessive raw water turbidity by example of the "Czaniec" reservoir

Problem nadmiernej mętności wody surowej na przykładzie zbiornika Czaniec
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
The article presents problems connected with the conditioning of water originating from the Soła river at the “Czaniec” Water Conditioning Station in Kobiernice. In the Soła river, as well as in other mountain rivers, the increased water turbidity appears in periods of snow thaws and during considerable rainfalls. The results of investigations into raw water turbidity concerning the years 2005–2009 were obtained from the water Conditioning Station in Kobiernice. On their basis the times of appearance and duration of increased turbidity were calculated. For the purpose of more effective water conditioning the change of coagulants applied at the station was proposed.
Keywords (source: BazTech): 
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono problemy związane z uzdatnianiem wody pochodzącej z Soły w Stacji Uzdatniania Wody Czaniec w Kobiernicach. W Sole i w innych rzekach górskich zwiększona mętność wody pojawia się w okresach roztopów oraz podczas dużych opadów deszczu. Wyniki badań mętności wody surowej z lat 2005–2009, uzyskano ze Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernicach. Na ich podstawie obliczono czas pojawiania się i trwania zwiększonej mętności. W celu sprawniejszego uzdatniania wody zaproponowano zmianę stosowanych w stacji koagulantów.
Polish keywords (source: BazTech): 
 
APA
Olearczyk-Siwik, B. (2010). Problem nadmiernej mętności wody surowej na przykładzie zbiornika Czaniec [The problem of excessive raw water turbidity by example of the “Czaniec” reservoir]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(2), 63–74.
 
MLA
Olearczyk-Siwik, Barbara. “Problem Nadmiernej Mętności Wody Surowej na Przykładzie Zbiornika Czaniec [The Problem of Excessive Raw Water Turbidity by Example of the ‘Czaniec’ Reservoir].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.2 (2010): 63–74.