An attempt to determine the dynamic power of mechanized longwall housing leg designed to work in hazardous conditions of rock mass tremors – discussion article

Próba określenia dynamicznej mocy stojaka zmechanizowanej obudowy ścianowej przeznaczonego do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu – artykuł dyskusyjny
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
The article presents the attempt to determine the dynamic power of a working leg in hazardous conditions of rock mass tremors. The research is based on experimental studies of dynamic phenomena of rock pressure which have a direct impact on the mechanized housing, as well as measurements of vibrations occurring near the outbreak of rock mass tremors. This paper describes the range of analytical methods assessing the load and the tests of the security of mechanized longwall housing working in a dynamic load of the rock mass.
Polish abstract: 
W artykule podjęto próbę określenia dynamicznej mocy stojaka pracującego w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Na podstawie badań eksperymentalnych dynamicznych zjawisk ciśnienia górotworu, mającego bezpośredni wpływ na obudowę zmechanizowaną, jak również pomiarów drgań występujących blisko ognisk wstrząsów górotworu, opracowano prezentowaną metodę. Opisano zakres analityczny metody oceny obciążenia i prób zabezpieczenia zmechanizowanej obudowy ścianowej, pracującej w warunkach dynamicznych obciążeń górotworu, z zastosowaniem pojęcia mocy.
APA

Szurgacz, D. (2011). Próba określenia dynamicznej mocy stojaka zmechanizowanej obudowy ścianowej przeznaczonego do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu – artykuł dyskusyjny [An attempt to determine the dynamic power of mechanized longwall housing leg designed to work in hazardous conditions of rock mass tremors – discussion article]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(1), 79–87.

 
MLA
Szurgacz, Dawid. “Próba Określenia Dynamicznej Mocy Stojaka Zmechanizowanej Obudowy Ścianowej Przeznaczonego do Pracy w Warunkach Zagrożenia Wstrząsami Górotworu – Artykuł Dyskusyjny [An Attempt to Determine the Dynamic Power of Mechanized Longwall Housing Leg Designed to Work in Hazardous Conditions of Rock Mass Tremors – Discussion Article].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.1 (2011): 79–87.