Level of knowledge and social acceptance for applying new technologies in the energy production sector (by example of Silesian voivodship residents)

Poziom wiedzy i akceptacji społecznej dla nowych technologii w sektorze energetyki (na przykładzie mieszkańców województwa śląskiego)
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The article presents the results of a survey carried out among residents of selected administrative districts of the Silesian voivodship, concerning issues connected with the development of the energy production sector and possibilities to apply in its framework new technological solutions. The results show not only the knowledge level and attitude of investigated residents towards the use of new technologies of energy production in the context of environmental protection and energy safety, but also the scope of information needs and legitimacy for conducting social consultations in the situation of introduction of new technological solutions.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono wyniki sondażu, przeprowadzonego wśród mieszkańców wybranych powiatów województwa śląskiego, dotyczącego zagadnień związanych z rozwojem sektora energetyki i możliwości stosowania w jego ramach nowych rozwiązań technologicznych. Wykazały one nie tylko poziom wiedzy i postawę badanych mieszkańców wobec stosowania nowych technologii wytwarzania energii w kontekście ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, ale także zakres potrzeb informacyjnych i zasadność prowadzenia konsultacji społecznych w sytuacji wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych.
APA
Majer, M. (2008). Poziom wiedzy i akceptacji społecznej dla nowych technologii w sektorze energetyki (na przykładzie mieszkańców województwa śląskiego) [Level of knowledge and social acceptance for applying new technologies in the energy production sector (by example of Silesian voivodship residents)]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(4), 17–35.
 
MLA
Majer, Marzena. “Poziom Wiedzy i Akceptacji Społecznej dla Nowych Technologii w Sektorze Energetyki (na Przykładzie Mieszkańców Województwa Śląskiego) [Level of Knowledge and Social Acceptance for Applying New Technologies in the Energy Production Sector (by Example of Silesian Voivodship Residents)].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.4 (2008): 17–35.