Level of miners permission for prolonging retirement age

Poziom przyzwolenia górników na wydłużenie wieku emerytalnego
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
The article presents the results of study survey sounding out opinions concern going on miners for earlier retire. Carried out survey among miners showed, that there is no common consent on putting changes into currently force condition entitle miners retirement. In miners' opinions keeping "status quo" is connected particular with harmful work conditions and also in less extent in hard work or incurring accident and illness risks. Strongly support by miners their currently rights for earlier retirement is connected with satisfaction of the way in which operate miners social security system. Most of miners participated in survey accept the conditions of earlier retirement placed by legislation, and don't accept changes in currently regulation concern retirement age limit.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono wyniki badań sondujących opinie dotyczące przechodzenia górników na wcześniejsze emerytury. Przeprowadzony wśród tej grupy zawodowej sondaż wskazał, iż nie ma powszechnego przyzwolenia na wprowadzenie zmian w obowiązujących warunkach, uprawniających do przechodzenia na górniczą emeryturę. W opinii górników za zachowaniem status quo przemawiają w szczególności ciężkie i szkodliwe warunki, w jakich wykonują swoją pracę, a także jej fizyczna trudność oraz ponoszone ryzyko wypadkowe i chorobowe. Zdecydowane poparcie górników dla zachowania przez nich prawa do wcześniejszej emerytury, wiąże się z odczuwanym znacznym poziomem zadowolenia ze sposobu, w jaki działa system ubezpieczeń emerytalnych górników. Badani górnicy w większości aprobują warunki przechodzenia na wcześniejsze emerytury stawiane przez ustawodawcę. Jednocześnie nie dają przyzwolenia na zmianę obowiązującej granicy prawnej wieku emerytalnego.
APA
Majer, M., & Nowak, K. (2012). Poziom przyzwolenia górników na wydłużenie wieku emerytalnego [Level of miners permission for prolonging retirement age]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(1), 63–79.
 
MLA
Majer, Marzena, and Katarzyna Nowak. “Poziom Przyzwolenia Górników Na Wydłużenie Wieku Emerytalnego [Level of Miners Permission for Prolonging Retirement Age].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.1 (2012): 63–79.