The potential and resources of rare earth metals in the world and in Poland. Review article

Potencjał i zasoby metali ziem rzadkich w świecie oraz w Polsce. Artykuł przeglądowy
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
Rare earth elements forming the group of 15 lanthanides as well as scandium and yttrium are referred to commonly as REE. They have been numbered by the European Union as critical resources of strategic importance for the development of modern advanced technologies. The present article was devoted to discuss the occurrence of REE in the world and in Poland. Basic technologies for rare earth metals extraction processes have been characterized, and also the main capabilities of their practical application in different branches of the economy have been discussed. Then, the list of prospective world natural resources and the elements alternative to those discussed, which can become their valuable source over the next few years, have been presented.
Polish abstract: 
Pierwiastki ziem rzadkich, tworzące grupę 15 lantanowców oraz skand i itr, określane są powszechnie skrótem REE (ang. Rare Earth Elements). Zaliczone zostały przez Unię Europejską do surowców krytycznych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju nowoczesnych wysoko zawansowanych technologii. Niniejszy artykuł poświęcono występowaniu REE na świecie i w Polsce. Scharakteryzowano podstawowe technologie procesów pozyskiwania metali ziem rzadkich, a także omówiono główne możliwości ich praktycznego stosowania w różnych gałęziach gospodarki. Następnie przedstawiono perspektywiczne światowe zasoby naturalne i alternatywne dla omawianych pierwiastków, które mogą stać się ich cennym źródłem w ciągu najbliższych kilku lat.
APA
Całus Moszko, J., & Białecka, B. (2012). Potencjał i zasoby metali ziem rzadkich w świecie oraz w Polsce. Artykuł przeglądowy  [The potential and resources of rare earth metals in the world and in Poland. Review article]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(4), 63–74.
 
MLA
Całus Moszko, Joanna, and Barbara Białecka. “Potencjał I Zasoby Metali Ziem Rzadkich W Świecie Oraz W Polsce. Artykuł Przeglądowy  [The Potential and Resources of Rare Earth Metals in the World and in Poland. Review Article].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.4 (2012): 63–74.