The coal implementation prospectives in innovative applications

Perspektywy wykorzystania surowców węglowych w innowacjach technologicznych
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The article presents the state-of-the-art on the potential innovative application of coal in electricity generation applying direct carbon fuel cells. Particular emphasis is put on R&D achievements in the area of carbon nanostructures. Presented are the characteristics and properties of such carbon materials as: nonporous carbon materials, carbon nanotubes, graphene and fullerenes.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono stan badań nad możliwością innowacyjnego wykorzystania surowców węglowych, między innymi do wytwarzania energii elektrycznej w węglowych ogniwach paliwowych. Szczególny nacisk został położony na osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanostruktur węglowych. Przedstawiono charakterystykę i właściwości materiałów węglowych, takich jak: nanoporowate materiały węglowe, nanorurki węglowe, grafen i fulereny.
APA
Ludwik-Pardała, M. (2011). Perspektywy wykorzystania surowców węglowych w innowacjach technologicznych [The coal implementation prospectives in innovative applications]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(4), 73–86.
 
MLA
Ludwik-Pardała, Magdalena. “Perspektywy Wykorzystania Surowców Węglowych w Innowacjach Technologicznych [The Coal Implementation Prospectives in Innovative Applications].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.4 (2011): 73–86.