Representation of bending stand tests of KO21 sections by help of the ANSYS programme

Odwzorowanie stanowiskowych badań zginania kształtowników KO21 za pomocą programu ANSYS
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
The article presents the computer simulation of bending stand tests of straight segments of KO21 section using the ANSYS programme, basing on the finite element method. During the tests also the nonlinear characteristics of steel HŁ500, used on the section, was taken into account. The tested object was subjected to discreditation. Moreover, boundary conditions were given to it in a manner enabling the meeting of requirements presented in the PN-92/G-15000/09 standard and resulting from the specificity of the test stand – testing machine along with instrumentation. The analysis results were compared with stand test results.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono komputerową symulację stanowiskowych badań zginania prostych odcinków kształtownika KO21 z wykorzystaniem programu ANSYS, bazującego na metodzie elementów skończonych. W badaniach uwzględniono także nieliniową charakterystykę materiału gatunku HŁ500, stosowanego na kształtowniku. Badany obiekt poddano dyskretyzacji oraz nadano mu warunki brzegowe tak, aby zostały spełnione wymagania ujęte w normie PN-92/G-15000/09 oraz wynikające ze specyfiki stanowiska badawczego – maszyny wytrzymałościowej wraz z oprzyrządowaniem. Wyniki analizy porównano z wynikami badań stanowiskowych.
APA
Rotkegel, M., & Witek, M. (2010). Odwzorowanie stanowiskowych badań zginania kształtowników KO21 za pomocą programu ANSYS [Representation of bending stand tests of KO21 sections by help of the ANSYS programme]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(2), 85–96.
 
MLA
Rotkegel, Marek, and Marcin Witek. “Odwzorowanie Stanowiskowych Badań Zginania Kształtowników KO21 za Pomocą Programu ANSYS [Representation of Bending Stand Tests of KO21 Sections by Help of the ANSYS Programme].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.2 (2010): 85–96.