Evaluation of hydromorphological state of river Bobrek by RHS (River Habitat Survey) method

Ocena hydromorfologicznego stanu rzeki Bobrek metodą RHS (River Habitat Survey)
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
The aim of the paper was RHS methodology applicability assessment for morphological survey of drastically modified, channelised suburban stream situated in non-developed, abandoned area. The object of investigation was river Bobrek in its upper part situated in Dąbrowa Górnicza. According to survey results, RHS method deserves application in investigation of such streams - both in local revitalization/rehabilitation projects and in various activities dedicated to Water Framework Directive (WFD) implementation.
Polish abstract: 
Podjęto próbę zastosowania metody River Habit Survey (RHS) do hydromorfologicznej oceny pod-miejskiego cieku bardzo znacząco zmodyfikowanego w wyniku technicznej regulacji, lecz płynącego przez teren nieużytkowany, wolny od zabudowy. Obiektem badań byl górny odcinek rzeki Bobrek w Dąbrowie Górniczej. Uzyskane wyniki wykazały, ze metoda zasługuje na wykorzystanie w ocenie I takich cieków zarówno w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), jak i z planowa- I niem lokalnych działań rewitalizacyjnych.
APA
Trząski, L., & Mana, V. (2008a). Ocena hydromorfologicznego stanu rzeki Bobrek metodą RHS (River Habitat Survey) [Evaluation of hydromorphological state of river Bobrek by RHS (River Habitat Survey) method]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(1), 53–62.
 
MLA
Trząski, Leszek, and Vladimir Mana. “Ocena Hydromorfologicznego Stanu Rzeki Bobrek Metodą RHS (River Habitat Survey) [Evaluation of Hydromorphological State of River Bobrek by RHS (River Habitat Survey) Method].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.1 (2008): 53–62.