Unconventional methods of carbon dioxide management

Niekonwencjonalne metody zagospodarowania dwutlenku węgla
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
An inereasing cnergy demand and the unauestionable leading role of fossil fuels in the energy mix enforce activities aiming at carbon dioxidc emission reduction and new methods of its disposal. In the paper methods complementary to the seauestration of carbon dioxide in geological formations based on the concepts of synergy between coal power plants, nu clear/wind/solar power plants and refineries producing synthetic fuels as well as methods of carbon dioxide utilization in chemical synthesis and storage in the form of hydrates are presented.
Polish abstract: 
Wzrost zapotrzebowania na energię oraz brak alternatywy dla paliw kopalnych, jako głównego surowca do jej produkcji, wymusza działania zmierzające do ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz poszukiwanie metod jego zagospodarowania. W artykule przedstawiono uzupełniające dla metod składo­wania w formacjach geologicznych sposoby zagospodarowania dwutlenku węgla, bazujące na koncep­cjach synergii elektrowni węglowych, elektrowni jądrowej/wiatrowej/słonecznej i rafinerii wytwarzającej paliwa syntetyczne, metodach wykorzystywania dwutlenku węgla w syntezie chemicznej oraz składowa­nia w postaci hydratów.
APA
Smoliński, A., Świądrowski, J., & Howaniec, N. (2009). Niekonwencjonalne metody zagospodarowania dwutlenku węgla [Unconventional methods of carbon dioxide management]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(4), 85–99.
 
MLA
Smoliński, Adam, Jerzy Świądrowski, and Natalia Howaniec. “Niekonwencjonalne Metody Zagospodarowania Dwutlenku Węgla [Unconventional Methods of Carbon Dioxide Management].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.4 (2009): 85–99.